Zambias Ambassad anlitar Studio Pixel


Kundens behov

Ambassadens behov var att hemsidan ska vara anpassad efter besökarens upplevelse men även att personalen på ambassaden ska kunna göra enklare nyhetsinlägg och publiceringar på egen hand. Deras nuvarande hemsida hade många år på nacken och saknade en del viktiga funktioner, så viktig del var att få en mer dynamisk hemsida med olika typer av nyhetsflöden samt anmälningsformulär. Gällande designen så fanns även här en del regler att följa samtidigt om vi fick uppgiften att ta den ett steg närmare en modernare upplevelse.

Vår lösning

Resultatet blev en skräddarsydd webbplats byggd i wordpress, med ett antal funktioner för att underlätta administrationen för ambassadens personal samt en utbildning av personalen i WordPress och de olika funktionerna.

Utvärdering av webbplatsen

Under projektets gång så diskuterades för och nackdelar med olika lösningar på webbplatsen, därav så kom önskemålet om en utvärderingsperiod upp där vi kan testa olika varianter under en viss period. Detta kan göras i större eller mindre skala för att utvärdera vilka lösningar som fungerar bäst.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller behöver hjälp att utvärdera din webbplats.

Liknande case

One page webbplats åt Agile Tribe

Webbshop & digital marknadsföring

Webbplats med bokningsfunktion